7 điều cần biết về Katakana, một bảng chữ cái tiếng Nhật

bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Bạn có biết rằng tiếng Nhật là một ngôn ngữ có ba hệ thống chữ viết gồm có: Hiragana, Katakana và Kanji? Dưới đây là 7 điều cần biết về Katakana, một trong ba bảng chữ cái Nhật Bản! https://drive.google.com/file/d/1NgEipvhi9gMjRZFHNQQUKa02fcRbRhPU/view?usp=sharing Bạn có biết rằng tiếng Nhật là một ngôn ngữ có ba hệ thống chữ viết gồm có: Hiragana, Katakana và Kanji? Dưới đây là 7 điều cần biết về Katakana, một trong ba bảng chữ cái Nhật Bản! 1. Katakana là một trong ba phần của bảng chữ cái…

Học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Bảng chữ cái tiếng Nhật hiragana cơ bản bao gồm 47 chữ cái được chia thành 5 hàng: a,i,u,e,o. Bảng này bắt buộc các bạn phải thuộc làu vì nếu không thuộc Kanji bạn vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật bình thường. Còn không nhớ bảng chữ cái hiragana 100% bạn sẽ không thể học tiếng Nhật. https://drive.google.com/file/d/192r53qFDiHiAmajmvnFOol6Mf87ymXDi/view?usp=sharing 1. Học bảng chữ cái tiếng Nhật HiraganaBảng chữ cái tiếng Nhật hiragana cơ bản bao gồm 47 chữ cái được chia thành 5 hàng: a,i,u,e,o. Bảng này bắt buộc…